FANDOM


Zakres egzaminu dyplomowego na rok akademicki 2005/2006

Kierunek: InformatykaEdit

 1. PWr - Metody podwyższania niezawodności systemów cyfrowych
 2. PWr - Przetwarzanie informacji w klasycznych systemach komputerowych i sieciach neuronowych
 3. PWr - Modelowanie obiektów 3-D stosowane w grafice komputerowej
 4. PWr - Przerwania w systemach mikroprocesorowych (działanie, klasyfikacja, zastosowanie)
 5. PWr - Zasady arytmetyki zmiennoprzecinkowej i stałoprzecinkowej
 6. PWr - Zarządzanie procesami w systemie operacyjnym
 7. PWr - Protokoły Internetu
 8. PWr - Programowanie obiektowe
 9. PWr - Klasyfikacja i charakterystyka sieci komputerowych
 10. PWr - Systemy plików

Specjalność: Inżynieria InternetowaEdit

 1. PWr - Metody diagnozowania układów kombinacyjnych, sekwencyjnych oraz systemów komputerowych
 2. PWr - Realizacja pamięci wirtualnej
 3. PWr - Charakterystyka procesorów DSP: budowa, rozwiązania układowe
 4. PWr - Programowalne układy logiczne (klasyfikacja, zasoby, technologia programowania)
 5. PWr - Przetwarzanie potokowe
 6. PWr - Obiektowy i dedukcyjny model danych jako kierunki rozwoju baz danych
 7. PWr - Rozproszone bazy danych (system klient - serwer)
 8. PWr - Proceduralne i nieproceduralne języki manipulowania danymi (języki algebry relacyjnej i rachunku predykatów)
 9. PWr - Ogólna charakterystyka automatycznego programowania
 10. PWr - Istota, zadania i klasyfikacja systemów ekspertowych
 11. PWr - Miary złożoności obliczeniowej algorytmów
 12. PWr - Mechanizmy ochrony danych w systemach zarządzania bazami danych
 13. PWr - Warunki integralności w bazie danych
 14. PWr - Algorytmy genetyczne
 15. PWr - Klasyfikacja systemów komputerowych i wieloprocesorowych oraz przetwarzania rozproszonego
 16. PWr - Protokoły sieciowe. Charakterystyka oraz zakres zastosowania
 17. PWr - Metody kompresji obrazów cyfrowych - kompresja obrazu cyfrowego algorytmem JPEG - kompresja filmu algorytmem MPEG
 18. PWr - Podstawowe pojęcia niezawodności
 19. PWr - Urządzenia zewnętrzne - klasyfikacja i zasady komunikacji system - urządzenie zewnętrzne
 20. PWr - Bezpieczeństwo zdalnego dostępu
 21. PWr - Ściany ogniowe - mechanizmy i architektura
 22. PWr - Klucz publiczny i prywatny. Szyfrowanie informacji RSA, DES
 23. PWr - e-business - klasyfikacja, systemy, bezpieczeństwo transakcji, aplikacje internetowe
 24. PWr - Sieciowe systemy operacyjne
 25. PWr - Ochrona danych i uwierzytelnianie w Internecie
 26. PWr - Technologie stosowane w wyszukiwarkach internetowych
 27. PWr - Intranet i Extranet