FANDOM


Zakres egzaminu dyplomowego na rok akademicki 2005/2006

Kierunek: InformatykaEdit

Specjalność: Systemy i sieci komputeroweEdit

 1. PWr - Programowanie obiektowe
 2. PWr - Podstawowe problemy przetwarzania współbieżnego
 3. PWr - Zasady arytmetyki zmiennoprzecinkowej i stałoprzecinkowej
 4. PWr - System przerwań
 5. PWr - Metody podwyższania niezawodności systemów cyfrowych
 6. PWr - Przetwarzanie informacji w klasycznych systemach komputerowych i sieciach neuronowych
 7. PWr - Modele obiektów 3-D stosowane w grafice komputerowej
 8. PWr - Budowa kompilatora
 9. PWr - Zarządzanie zasobami w systemie operacyjnym
 10. PWr - Klasyfikacja i charakterystyka sieci komputerowych
 11. PWr - Zasady transmisji synchronicznej i arytmicznej
 12. PWr - Parametry kanału dyskretnego (transmisji szeregowej) i ich charakterystyka
 13. PWr - Dwupunktowe łącze transmisji danych
 14. PWr - System transmisji danych z wykorzystaniem multiplekserów
 15. PWr - Model ISO/OSI
 16. PWr - Porównanie protokołów komunikacyjnych rozległych sieci komputerowych
 17. PWr - Sposoby dostępu użytkowników do sieci rozległych
 18. PWr - Metody dostępu do medium transmisyjnego sieci lokalnych
 19. PWr - Przełączanie w sieciach lokalnych
 20. PWr - Urządzenia sieci lokalnych - funkcje i zastosowania
 21. PWr - Zasady projektowania sieci komputerowych
 22. PWr - Charakterystyka sieciowego systemu operacyjnego NetWare
 23. PWr - Charakterystyka usługi katalogowej dostępnej w Windows 200x
 24. PWr - Charakterystyka systemu UNIX
 25. PWr - Sposoby adresacji użytkowników - X.121 i IP
 26. PWr - Połączenia międzysieciowe LAN-LAN oraz LAN-WAN-LAN
 27. PWr - Struktura danych w relacyjnych bazach danych
 28. PWr - Metody organizacji plików i struktur danych w bazach relacyjnych
 29. PWr - Normalizacja relacji w bazach danych
 30. PWr - Więzy integralności w bazie danych
 31. PWr - Rozproszone bazy danych - architektura klient-serwer