FANDOM


IntranetEdit

Intranet jest siecią komputerową ograniczająca się do komputerów np. w firmie lub organizacji. Sieć taka zwana jest potocznie LAN. Po zamontowaniu serwera umożliwiającego korzystanie w obrębie sieci LAN z usług takich jak strony WWW, poczta elektroniczna etc., czyli usług typowo internetowych, można mówić o sieci intranet. Do intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy.

Intranet różni się od Internetu zawężeniem grupy osób z niego korzystających (np. pracowników firmy) i dodatkowe systemy zabezpieczeń stosowane w ramach sieci Intranet.

Kiedyś intranety działały tylko w zamkniętych sieciach wewnętrznych firm. W obecnych czasach intranet wychodzi poza firmę (można się zalogować do zasobów firmy z sieci Internet np. poprzez login i hasło lub bardziej zaawansowane zabezpieczenia).

W początkowej fazie rozwoju intranety były biuletynami informacyjnymi (niektóre firmy mogły zrezygnować z dotychczasowego biuletynu wydawanego w formie drukowanej). Obecnie intranet może pełnić więcej funkcji, na przykład umożliwiać dostęp do innych systemów firmy.

Intranet obecnie składa się między innymi z:

  • systemu sprzedaży
  • systemu wymiany danych dla działów firmy (księgowości, działu kadr, magazynu itp.)
  • systemu pracy grupowej
  • systemu obsługi klienta i CRM
  • biuletynu informacyjnego

Intranet jest prostym medium pozwalającym na poprawienie jakości pracy w firmie poprzez poprawienie komunikacji, wymiany dokumentów (także z klientami) i organizacji pracy. Intraner pozwala na zerwanie z hierarchicznym modelem komunikacji w firmie (przekazywanie informacji do przełożonego), pozwala na współpracę nad rozwiązaniem opracowywanych kwestii i zwiększenie efektywności pracy (szczególnie pracy w grupie).

EkstranetEdit

Ekstranet (ang. extranet) to rozwiązanie sieciowe polegające na połączeniu dwóch lub większej liczby intranetów za pomocą protokołów sieciowych. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet. Przeważnie sieć taka występuje w firmach. W ten sposób klienci mogą się lepiej i szybciej zapoznać z ofertą danej firmy, a firmy mogą między sobą lepiej współpracować.

Ekstranet może łączyć ze sobą zarówno intranety jednej, jak i wielu firm (rozwiązania B2B). Pozwala na współpracę odległych grup nad jednym zagadnieniem. Ekstranet przeważnie budowany jest na bazie dzierżawionych łączy, po których komunikacja odbywa się przy użyciu bezpiecznych protokołów.

Pizdencja

Źródła informacjiEdit

  • Zamojski W. Internet w działalności gospodarczej. Oficyna PWr. Wrocław 2004, str. 87-89