FANDOM


Podziału można dokonać ze względu na kilka kryteriów:

 • Ze względu na technologię przesyłową
  • rozgłoszeniowe - jeden kanał komunikacyjny wspólny wszystkim użytkownikom; dane trafiają do każdego i na podstawie sygnatury pakietu określane jest, czy dany komputer (urządzenie) jest odbiorcą informacji
  • dwupunktowe (point-to-point) - wiele połączeń pomiędzy różnymi parami urządzeń; informacja często musi przejść przez szereg urządzeń pośredniczących; konieczność doboru drogi od źródła do celu
 • Ze względu na skalę połączeń między procesorami:
  • osobista - 1m
  • lokalna - 10m (pomieszczenie), 100m (budynek), 1km (grupa)
  • miejska - 10km
  • rozległa - 100km (kraj), 1000km (kontynent)
  • Internet - 10000km (planeta)

Odległość wpływa na wykorzystane techniki komunikacji (np. skrętka nie nadaje się do budowania sieci w skali kontynentu, natomiast budowa sieci osobistej na bazie światłowodu nie ma sensu).

Sieci lokalneEdit

Sieci LAN (Local Area Network) są sieciami prywatnymi obejmującymi zasięgiem kilka pomieszczeń, budynek lub grupę budynków w zasięgu do kilometra. Sieci LAN wyróżniają 3 cechy: skala, technologia transmisji i topologia.

Transmisja przeważnie odbywa się na kablu łączącym wszystkie komputery. Prędkość transmisji to przeważnie 10-100Mb/s (bywają szybsze do 10Gb/s). Pojedynczy kabel wymusza rozgłoszeniowy przesył informacji. Sieci rozgłoszeniwe LAN budowane sa w strukturze magistrali lub pierścienia.

Przykładem sieci opartej na magistrali jest sieć Ethernet (IEEE 802.3) ze zdecentralizowanym sterowaniem. Kolizje rozwiązywane są przez odczekanie kolidujących nadajników losowego czasu do ponownienia nadawania.

Sieć oparta na pierścieniu pozwala na niezależną propagację każdego bitu. Arbitraż rozwiązywany jest n kilka sposobów, popularniejszym jest token ring znany jako IEEE 802.5.

Rozdział kanału w sieci pozwala podzielić ją na statyczną (równe odstępy czasu między nadawaniem, występuje fragmentacja i częściowa bezużyteczność danych) oraz dynamiczną (zcentralizowaną lub zdecentralizowaną).

Sieci MiejskieEdit

MAN (Metropolitan Area Network) Początkowo tworzone doraźnie, z czasem tworzone przez firmy z koncesjami pozwalały na transmisję pewnych informacji w skali miasta. Przykładem s.m. są sieci telewizji kablowej. Wraz z popularyzacją Internetu część z nich dostosowano do potrzeb dwukierunkowej transmisji i udostępniono za ich pomocą dostęp do Internetu.

Opisane także standardem 802.6

Sieci rozległeEdit

WAN (Wide Area Network) pokrywają spory obszar - kraj, kontynent. W sieci WAN istnieje rozprzestrzeniona siec komputerów (hostów) wykonujących oprogramowanie użytkowników w ramach podsieci. W praktyce hostami są przeważnie frontowe (widoczne w podsieci) komputery sieci LAN. W takim ujęciu podsieć łączy ze sobą sieci LAN (lub pojedyncze komputery, jeśli za routerem włączonym w podsieć znajduje się tylko jeden komputer) i zbudowana jest z powiązań między routerami. Komputery w sieci WAN przeważnie należą do klientów (użytkowników) podczas gdy łącza są własnością operatora sieci.

Początkowo termin podsieć odnosił się do routerów i połączeń między nimi. Słowo podsieć pojawia się obecnie także w kontekście numerowania adresów w sieci Internet i może z tego powodu być mylnie rozumiane.

Sieci bezprzewodoweEdit

Alternatywą do sieci, w których transport odbywa się przy pomocy dedykowanego medium (przewód, światłowód) istnieją sieci bezprzewodowe, których zastosowanie obejmuje:

 • wewnętrzne łączenie systemów,
 • bezprzewodowe sieci lokalne,
 • bezprzewodowe sieci rozległe.

Większość sieci bezprzewodowych pracuje w układzie nadrzędny-podległy (master-slave). W układzie takim np. sieć urządzeń bluetooth (podlegli) korzysta z jednego odbiornika (nadrzędny).

W przypadku transmisji informacji w sieciach lokalnych stosuje się transmisję radiową, najczęściej w standardzie IEEE 802.11 (przeważnie: b lub g).

Przykładem bezprzewodowej sieci rozległej jest sieć telefonii komórkowej. Istnieje także system lokalnej dystrybucji wielopunktowej pozwalający na dostęp do Interneto z wielu punktów z pominięciem infrastruktury teleinformatycznej (IEEE 802.16).

Źródła informacjiEdit

 • Tanenbaum A.S. Sieci komputerowe, Gliwice, Helion 2004, str. 30