FANDOM


Problem bezpieczeństwa bazy danych należy rozpatrywać w dwóch aspektach:

  • ochrony danych przed nieautoryzowanym dostępem,
  • ochrony danych przed naruszeniem reguł integralności.

Ochrona danych przed niepowołanym dostępemEdit

Ochrona danych przed niepowołanym dostępem jest realizowana na poziomie systemu operacyjnego oraz SZBD. Stosuje się w tym celu mechanizmy autoryzacji użytkowników, ustalania praw przyłączenia do bazy danych, określa wielkość dostępnej pamięci dyskowej wykorzystywanych obiektów, specyfikację dozwolonych dla użytkownika operacji systemowych, określenie limitu wykorzystywanych zasobów

Ochrona przed naruszeniem integralnościEdit

  • Uprawnienia dostępu do danych nadawane przy pomocy poleceń GRANT i REVOKE.
  • Klucze główne,
  • Klucze obce,
  • itp. itd.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.