FANDOM


Już z chwilą pojawienia się pierwszych języków programowania (Algol, Fortran) powstało pojęcie automatycznego programowania. Wiązało się to z ograniczoną wydajnością pracy programistów i nieporównywalnie szybszym rozwojem sprzętu komputerowego (szybkość przetwarzania). W programach komputerowych zawarta jest pewna wiedza o problemie oraz metodzie jego rozwiązania. W automatycznym programowaniu wiedzę tę należy nabyć do bazy wiedzy komputera aby komputer mógł ją wykorzystać do automatycznej syntezy programu. Wiedza pobierana jest z kodu źródłowego programu a wykorzystywany jest fakt, iż w programach powtarzają się te same komponenty strukturalne algorytmów.

Automatyczne programowanie wiąże się z językami specyfikacji (metodami specyfikacji), dzięki którym komputer może zrozumieć dany język programowania i utworzyć w ten sposób algorytm rozwiązania. Możemy wyróżnić następujące metody specyfikacji:

  • specyfikacja przez przykłady - komputer nabywa wiedzę poprzez podawane na wejście przykłady (ślad programu lub pary wartości wejściowych i wyjściowych)
  • specyfikacja formalna - podana w sformalizowanej (ściśle określonej) postaci
  • specyfikacja w języku naturalnym ograniczonym
  • specyfikacja w języku VHLL (ang. Very High Level Language)
  • specyfikacja przez dialog z użytkownikiem - specyfikacja odbywa się poprzez serię pytań komputera i udzielanych przez człowieka odpowiedzi
  • specyfikacja w języku naturalnym mająca postać poleceń użytkownika

Inne cechy AP:

  • język w jakim komputer ma wygenerować program (ang. target language)
  • dziedzina zastosowania - przetwarzanie symboliczne (operacje na listach, itp.)lub numeryczne (obliczenia)
  • metody operacji w procesie automatycznej syntezy

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.