FANDOM


Rozproszona baza danych - baza danych istniejąca fizycznie na dwóch lub większej liczbie komputerów, traktowana jednak jak jedna logiczna całość, dzięki czemu zmiany w zawartości bazy w jednym komputerze są uwzględniane również w innych maszynach. Rozproszone bazy danych są stosowane ze względu na zwiększoną wydajność przetwarzania na wielu komputerach jednocześnie.

W rozwiązaniach klient-serwer rozproszenie bazy danych jest przeważnie transparentne dla klienta. W takiej sytuacji rozproszona baza danych ma formę klastra, w którym zadania są automatycznie rozdzielane pomiędzy serwery baz danych. Wszystkie serwery muszą posiadać aktualną treść, co wymaga replikacji danych (propagacji zmian od serwera, obsługującego np. operację INSERT do pozostałych serwerów).

Pizdencja

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.