FANDOM


Sieciowy system operacyjny (network operationg system) tworzy środowisko, w którym użytkownicy świadomi liczby maszyn mają dostęp do ich zasobów. Rejestrują się na zdalnych maszynach przesyłając dane między nimi i/lub własną maszyną. Wsparcie przesyłania danych realizują sieciowe systemy plików, np:

 • NFS (network file system) - UNIX
 • SMB (samba) - Windows
 • NCP - Novell

Do komunikacji SSO niezbędna jest sieć komputerowa, w której komputery porozumiewały się będa przy pomocy odpowiedniego protokołu, np:

 • TCP/IP - sieć Internet
 • IPX/SPX - siec Novell
 • NetBEUI - sieć kompuerów pod kontrolą Windows

SSO na podstawie systemów UNIXEdit

Zapoczątkowany przez KEna Thompsona i Dennisa Ritchiego z Bell Labs na maszynie PDP-7 w 1970 roku. Pierwsza wersja napisana w C powstałą w 1973, w 79 edycja BSD. 83 - Unix System V, 90 - System V Release 4. 1987 - Minix (A. Tanenbaum), 1991 - Linux 0.02 (Linus Torvalds).

Cechy systemu

 • wieloużytkownikowy
 • wielozadaniowy z podziałem czasu
 • wywłaszczanie procesów
 • podsystem plików
 • zarządzanie pamięcią
 • biblioteki systemowe
 • urządzenia dostępne przez pliki specjalne

Fundamentalne cechy wszystkich UNIXów

 • rozgraniczenie użytkowników od administratora w celu zwiększenia bezpieczeństwa
 • podział na pracę w trybie jądra i w trybie użytkownika
 • wszystkie funkcje systemowe wykonywane są w trybie jądra
 • przejście do trybu jądra realizowane przez przerwanie programowe
 • system sterowany zdarzeniami (brak aktywnego czekania w trybie polling)
 • większość (np. oprócz interfejsów sieciowych) urządzeń dostępnych w postaci plików specjalnych i deskryptorów plików
 • system plików umożliwiający kontrolę dostępu do plików i blokwanie prawa do zapisu pomiędzy procesami
 • pamięć wirtualna stosuje te same mechanizmu dostępu
 • prosty i spójny interfejs zapewniany przez system oepracyjny

Zarządzanie pamięcią

 • pamięć fizyczna stronicowana ze stronami 4, 8, 32kB
 • dostęp do stron pamięci przez tablicę deskryptorów przy współpracy sprzętowych układów MMU
 • pamięć wirtualna: swobodnie adresowana, z możliwością adresowania większego obszaru niż dostępny, z plikiem wymiany (używanym automatycznie)
 • pamięć dzielona pomiędzy: jądro systemu, bufory dyskowe, pliki wymiany i pamięć procesów użytkowników (kod, dane, stos, stos wywołań systemowych)

Prawa dostępu

 • każdy plik w systemie ma właściciela
 • każdy plik opisany przez 3 grupy dostępu:
  • właściciel (owner),
  • grupa (group),
  • pozostali (other)
 • prawa dostępu:
  • read
  • write
  • execute

Interfejsy programstyczne zgodne z ANSI/C lub Posix

 • procesy tworzone przez funkcję fork(), kończone przez wait() i exit()
 • komunikacja między procesami przy użyciu sygnałów
 • obsługa strumieni FIFO i pipe
 • komunikacja przy użyciu pamięci dzielonej

Komunikacja sieciowa w oparciu o sieć magistrali, pierścienia lub gwiazdy. Obsługa komunikacji zgodnie z modelem ISO/OSI (siedem warstw) przy użyciu TCP/IP. Większość komunikacji odbywa się w modelu klient-serwer.

ŹródłaEdit