FANDOM


Poniżej znaleźć można zestaw informacji i porad dotyczących procesu od napisania pracy do obrony.

Formatowanie pracyEdit

Uczelnia słusznie chce, by wszystkie prace miały pewien element wspólny. Jest nim m.in. okładka i strona tytułowa.

Strona tytułowa musi mieć układ zgodny z wytycznymi wydziałowymi, by pasowała do okładki z dziurką dostępnej w 230. Obecnie obowiązującą wersją jest konieczność złożenia 3 kopii pracy: jednej z okładką dla promotora/recenzenta, jedną w teczce, formatowaną specjalnie (patrz niżej) do archiwum i jedną w postaci ustalonej przez promotora dla niego (albo kopia podstawowego wydruku - dodatkową okładkę dostaje się w 230) albo elektroniczną wersję pracy.

Strona tytułowaEdit

Zgodnie z aktualnością wzóry stron tytuowych prac dyplomowych! z 14 czerwca obowiązują nowe wzory stron tytułowych:

Wymóg ten związany jest z oficjalnymi okładkami prac dyplomowych, które posiadają okienko. Okienko to musi mieścić tytuł pracy (w języku polskim i angielskim) oraz nazwisko autora pracy. Tytuł pracy w języku angielskim należy uzgodnić z promotorem.

Okładki do pracyEdit

Okładki do pracy w liczbie dwóch oraz standardową teczkę na pracę wędrująca do archiwum (patrz niżej) pobrać można w pokoju 230.

Formatowanie tekstuEdit

Interlinia 1,5, czcionka 12, marginesy góra, dół i prawo po 2,5 cm, lewy 3,75 cm (na oprawę). Pewnie można inaczej. Rysunki wyśrodkowane, podpisy pod rysunkami także. Rysunki oznaczamy:

Rys. 1 Twarz strapionego starca

Formatowanie pracy: wersja do archiwumEdit

Wersja do archiwum ma być wydrukowana dwustronnie, czcionka 8. Należy użyć na niej dziurkacza, (wystarczą dwie dziurki) oraz sznurka naturalnego. Teczka do której wkładamy wersję do archiwum ma również mieć dwie dziurki z tyłu, tak by dało się przywiązać do niej pracę. Technika wiązania pracy z teczką: przeciągamy sznurek przez dziurki w teczce, a następnie przez dziurki w pracy i zawiązujemy - kokardka czy pęk, to już inwencja twórcza studenta.

Do teczki wkładamy na wierzchu oświadczenie o udostępnieniu pracy (pok. 230 - pani ma kopię, być może jest gdzieś wersja elektroniczna).

Oświadczenie o udostępnianiu pracy dyplomowejEdit

Druk oświadczenia można otrzymać w 230, przygotowano natomiast wersję elektroniczną.

Warto wiedziećEdit

Postanowienia Rady WydziałuEdit

Postanowienia Rady Wydziału w witrynie EKA dotyczące m.in. sposobu naliczania punktów, zasad rządzących deficytem punktowym, punktowania zajęć Hum-Men i języków oraz powodu wprowadzenia obowiązkowego tytułu angielskiego.