FANDOM


Wyszukiwarki są niezbędnym elementem wielu aplikacji internetowych e-biznesu. Pełnią kluczową rolę w dostępie do informacji na portalach i wortalach, pozwalają na przyspieszoną nawigację w sklepach internetowych. W przypadku wyszukiwarek w katalogach na portalach pozwalają na dotarcie do interesującej treści na jednej ze stron internetowych.

Typowymi elementami wyszukiwarek są:

  • baza danych, w której gromadzona jest treść stron WWW
  • program przeszukujący zasoby sieci internetowej (crawler, spider) i rejestrujący w bazie wyszukiwarki nowe strony lub aktualizujący informacje o stronach istneijących (indeksowanie)
  • program przeszukujący bazę wyszukiwarki w celu znalezienia stron najbardziej zgodnych z postawionym pytaniem oraz oceniający trafność wyboru stron

Programy przeszukujące oparte są o specjalne algorytmy pozwalające na ocenienie przydatności i wagi stron internetowych na podstawie ich cech charakterystycznych (tytuł, treść, znazniki meta) oraz ilości odwołań do strony z innych stron.

Starając się wywindować swoją stronę wśród wyników wyszukiwania należy zadbać o umieszczenie możliwie największej liczby odnośników do własnej strony w katalogach internetowych i na innych stronach. Pozwala to na podniesienie rankingu strony i częstsze pojawianie się w wyszukiwarce jako wyniku.

Wyszukiwarki istnieją także w bardziej ograniczonym ujęciu jako programy pozwalające na przeszukanie ręcznie utworzonej bazy informacji, np. wyszukiwarki pozwalające na znalezienie stron w katalogu stron na portalu czy wyszukiwarka towarów w sklepie.

Źródła informacjiEdit

  • Zamojski W. Internet w działalności gospodarczej. Oficyna PWr. Wrocław 2004, str. 214

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyszukiwarka

http://www.google.pl/corporate/tech.html

http://sisco.com.pl/dokumentacja.promocja.wyszukiwarki.html

http://www.szewo.com/public/wyszuk.phtml