FANDOM


Jako e-biznes rozumie się ogół kupna i sprzedaży produktów i usług za pośrednictwem sieci komputerowych. Podstawową cechą e-biznesu jest system transakcji pomiędzy konsumentami i dostawcami w trybei online. Kluczowym artykułem handlowym jest informacja a e-biznes może prowadzić do transakcji obejmującej fizyczny lub niefizyczny przedmiot. Powszechne synonimy to e-handel (e-commerce) i e-wymiana (e-trade).

Początki e-biznesu to wprowadzenie w 1996 przez Dell sprzedaży komputerów online, które pozwoliło firmie wspiąć się na pierwsze miejsce w rankingu sprzedanych jednostek, wyprzedzając ówczesnego lidera - Compaq. W początkach istnienia e-B nastawiony był na klienta zasobnego, spośród których rekrutowali się ówcześni użytkownicy Internetu. Masowy dostęp do Internetu pozwolił na wprowadzenie do sprzedaży towarów i usług bardziej pospolitych. Sprzedaż możliwa jest przez całą dobę i wspiera rzeczywistą konkurencję (Internet nie zna ograniczeń).

W odniesieniu do handlu tradycyjnego klienci reprezentowani są przez ich hosty a sklepy to witryny internetowe. Zauważyć można istnienie e-rynku z konsumentami i dostawcami, regulowaniem cen w odniesieniu do cen w fizycznych sklepach. Istnieje także szeroka możliwość negocjowania cen (aukcje internetowe). Istnienie e-gospodarki to w gruncie rzeczy handel informacją, która przechodzi z rąk do rąk w czasie wyboru towaru i transakcji. Sam fizyczny (lub nie) towar pojawia się dopiero na końcu.

Istnieje szereg czynników warunkujących istnienie e-gospodarki:

 • infrastruktura techniczna - sprzęt komputerowy, tani dostęp do sieci
 • specjalne oprogramowanie online - pozwala ono na prezentację oferty, kontakt z klientem, przeprowadzenie rozliczeń i samej transakcji online
 • podmiotami e-rynku są zarówno drobni klienci indywidualni jak i masowi nabywcy dóbr, dla których terminowość dostaw warunkuje zyski lub straty

Cechy e-gospodarkiEdit

 • Internet jako środek komunikacji
 • informatyzacja podmiotów i przedmiotów rynku, dla których narzędziem staje się komputer
 • konieczność rozbudowy baz danych zawierających informacje o produktach i usługach
 • brak fizycznego kontaktu sprzedawcy i nabywcy
 • anonimowość e-partnerów i ich masowe, rozproszone wystepowanie wymagające zachowania pufności
 • istnienie społecznego aspektu e-gospodarki - forów na których e-klienci mogą wymienić między sobą doświadczenia

Istnieją dwie tendencje e-przedsiębiorczości

 • elektronizacja formy reprezentacji wszystkich dotychczas papierowych dokumentów
 • tworzenie systemów CRM (consumer relationship management), w których WWW pełni 3 funkcje:
  • informacyjną - udostępnianie danych
  • marketingową - wymiana opinii klientów
  • zarządzającą - optymalizacja transakcji

SystemyEdit

 • biznes do biznesu (business to business - B2B) - przedsiębiorstwa handlują między sobą; system wymiany informacji, produktów i usług dla potrzeb produkcji; system z wieloma nadawcami i odbiorcami
 • biznes do konsumenta (business to consumer - B2C) - przedsiębiorstwo współdziała z wieloma klientami dostarczając im towary i usługi; system z jednym dostawcą i wieloma odbiorcami
 • rynek elektroniczny (electronic market) - wyższe stadium B2B w którym system obsługuje handel między dużymi przedsiębiorstwami współpracującymi ze sobą przez dłuższy czas

B2B różni się od B2C głównie relacjami prawnymi: w B2C zawarcie umowy następuje w wyniku sprzedaży, w B2B tworzona jest umowa "kupna-sprzedaży".

Bezpieczeństwo transakcjiEdit

Klient realizujący transakcję w sieci ujawnia o sobie pewne informacje (adres na który należy przesłać towar, numer karty kredytowej, z której pobierane są pieniądze). Czynnikami ograniczającymi rozwój e-biznesu są zagrożenia poufności poprzez:

 • bezpośredni atak mający na celu przejęcie informacji o kliencie
 • naruszenie prawidłowego działania sieci lub aplikacji
 • przejęcie przesyłanych danych
 • modyfikacja danych
 • maskarada - podanie się za inną osobę

Ochronę informacji zapewnia się poprzez:

 • silne szyfrowanie transmitowanych wiadomości
 • sprawdzanie tożsamości partnerów e-transakcji
 • zagwarantowanie niezaprzeczalności e-transakcji (niwelowanie prób uchylenia się od zobowiązań)
 • określenie daty realizacji transakcji

Ostatnie dwa elementy pozwalają na udowodnienie istnienia transakcji i dochodzenie własnych praw w fizycznym sądzie.

Transakcje realizuje się na tzw. poziomie 3A:

 • uwierzytlenianie (authentication) - kto jest kto
 • autoryzacja (authority) - kto może co
 • audyt (audity) - sprawdzenie: co kto kiedy

Bezpieczeństwo to także szyfrowanie informacji i podpis elektroniczny.

Aplikacje internetoweEdit

 • witryny (web site) - zbiór powiązanych dokumentów reprezentujących kogoś lub coś w sieci, pozwalają przede wszystkim na przekazanie treści (np. oficjalne strony główne producentów)
 • aukcje internetowe - system sprzedaży dóbr oparty o zasadę publicznej negocjacji cen oraz warunków transakcji (rzadziej); zasady licytacji są publiczne i jawne, licytacja odbywa się w czasie rzeczywistym i rozstrzygana jest automatycznie przez odpowiednią aplikację internetową; aukcje prowadzone są w gospodarce podażowej, przy nadmiarze oferowanych usług nad popytem (oferent jest zmuszony szukać odbiorców drogą ustępstw)
 • sklepy elektroniczne - wirtualny sklep wyposażony w możliwość reprezentacji oferowanych dóbr; pozwala na elektroniczną finalizację transakcji z uwzględnieniem sposobu płatności (często także elektronicznej) i sposobu realizacji zamówienia (np. sposobu dostawy); większość lub całość może być realizowana za pośrednictwej Internetu bez fizycznego kontaktu sprzedawcy i kupującego
 • portale - witryna WWW mająca na celu skierowanie użytkownika do innej witryny lub strony bliższej celowi poszukiwań użytkownika; portale wyposażone są w wyszukiwarki i katalogi stron, często oferują możliwość rejestracji i personalizacji sposobu przeglądania (poprzez automatyczne zawężenie celu poszukiwań, założenie własnej strony domowej, itp.); portale często zawierają własne e-sklepy
 • wortale - portale wertykalne, tematyczne, ukierunkowane na określone zastosowanie, np. portal o oprogramowaniu, edukacyjny; wyposażony jest w odpowiednie narzędzia dla osób zainteresowanych tematyką wortalu

Źródła informacjiEdit

 • Zamojski W. Internet w działalności gospodarczej. Oficyna PWr. Wrocław 2004, str. 30