FANDOM


Protokół TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) jest pakietem najsilniej rozpowszechnionych protokołów komunikacyjnych warstwy transportowej i sieciowej.

TCP/IP jest protokołem komunikacji otwartej. Otwartość oznacza możliwości komunikacji miedzy dowolna kombinacją urządzeń, bez względu na ich fizyczna różnorodność. TCP/IP zwane jest także stosem protokołów ze względu na strukturę warstwową.

Model odniesienia TCP/IP, inaczej niż OSI, bardziej skupia się na dostarczaniu wzajemnych połączeń niż sztywnym dopasowaniu do warstw funkcji, jest znacznie bardziej elastyczny od modelu OSI. Podstawowa różnica miedzy modelem OSI a poniższym polega na braku stałej gwarancji dostarczania pakietów przez warstwę transportową. Zestaw TCP/IP oferuje prostszy protokół datagramow użytkownika (UDP, User Datagram Protocol), w którym wszystkie warstwy stosu TCP/IP wykonuja określone obowiązki lub uruchamiają aplikacje. Protokoły TCP i IP łącznie zarządzają przepływem danych przez siec w obu kierunkach. Tymi warstwami dla modelu TCP/IP są:

 1. Warstwa łącza - zawiera protokoły ARP i RARP, obsługujące transmisję pakietów
 2. Warstwa sieciowa – zawiera protokoły ICMP, IP, IGMP, RIP, OSPF i EGP. Są to raczej protokoły niskiego poziomu i ezoteryczne, nie wymagające zbytniej troski.
 3. Warstwa transportowa – zawiera protokoły UDP i TCP. Pierwszy dostarcza pakiety prawie bez sprawdzania, drugi natomiast gwarantuje bezstratne ich dostarczenie.
 4. Warstwa aplikacji - zawiera protokoły SMTP, FTP, NFS, NIS, LPD, Telnet.

Protokół TCP/IP umożliwia prace w sieciach niejednorodnych, tworzenie sieci międzyplatformowych. Protokół ten ma następujące cechy charakterystyczne:

 • Dobrą odtwarzalność po awarii
 • Możliwość dodawania nowych sieci bez przerywania istniejącej obsługi
 • Wysoki współczynnik obsługi błędów
 • Niezależność od platformy
 • Mały stopień obciążenia danych własnymi strukturami
 • Dużą wydajność


 • Protokoły TCP i IP łącznie zarządzają przepływem danych przez siec w obu kierunkach. IP przesyła pakiety bez ich rozróżniania, natomiast zadaniem TCP jest gwarancja ich dotarcia. Protokół TCP odpowiada za działania następujące :
  • Uzgadnianie tożsamości (handshake)
  • Zarządzanie pakietami
  • Sterowanie przepływem
  • Wykrywanie i obsługa błędówW sieciEdit

FAQ na temat TCP/IP


Komplet protokołów sieci Internet

Warstwa aplikacji: ADSP, APPC, Appletalk, AFP, DAP, DLC, DNS, ED2K, FTAM, FTP, HTTP, HTTPS, IMAP, IRC, Named Pipes, NCP, NetBIOS, NWLink, NBT, NNTP, NTP, PAP, POP3, RPC, SMTP, SMB, SSL, SSH, TDI, Telnet, X.400, X.500, XDR, ZIP
Warstwa transportowa: AEP, ATP, NBP, NetBEUI, RTMP, RTP, SPX, TCP, UDP,
Warstwa sieciowa: ARP, IP, ICMP, IPsec, NAT, NWLink, NetBEUI, DDP
Warstwa dostępu do sieci: 10BASE-T, 802.11 WiFi, ADSL, Ethernet, EtherTalk, Fibre Channel, ISDN, LocalTalk, NDIS, ODI, PPP, RS-232, SLIP, Token Ring, TokenTalk, V.90


Pizdencja